Ogrodnicze

Nasza firma KINGRENT oferuje również usługi ogrodnicze:

*utrzymanie terenów zieleni

*zakładanie i pielęgnacja ogrodów

*aranżacja terenów zielonych

*kształtowanie drzew i krzewów

*wycinka drzew i krzewów

*koszenie trawników

*pielęgnacja trawników